Vitajte na stránkach firmy ARBORIA

 

Venujeme sa profesionálnej starostlivosti o stromy – arboristike.

Táto činnosť zahŕňa komplexnú starostlivosť o všetky druhy drevín počnúc ich výsadbou, ďalej sú to zásahy na nich počas celého veku dospelosti až po ich výrub.

Arboristickú prax vykonávame spravidla na stromoch rastúcich v urbanizovanom prostredí, ako sú mestské parky, aleje, stromy v okolí obytných zón, cintoríny, súkromné záhrady ale aj pamätné stromy, čím sa snažíme dať do súľadu potreby človeka a stromu navzájom.

K svojej činnosti využívame profesionálne stromolezecké vybavenie ktoré nám umožňuje dostať sa aj do tých najodľahlejších častí stromu väčšinou iným spôsobom nedosiahnuteľným.

Copyright © 2010 ARBORIA | All Rights Reserved. | CMS Implementation & Design: ICT CONSULTING s.r.o.